LICENCE

Ovlaštenja u Republici Srpskoj:

  • Izvođenje radova

Firma ima ovlaštenja za izvođenje radova za faze visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje, kao i za izradu elektroinstalacija i mašinskih instalacija.

  • Izrada projektne dokumentacije / Revizija projektne dokumentacije

Firma ima ovlašenje za izradu tehničke dokumentacije/reviziju za sve faze arhitekture, visokogradnju, niskogradnju, mašinske instalacije i elektro instalacije.

  • Elaborati zaštite od požara

Firma posjeduje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara.

  • Elaborati zaštite na radu

Firma posjeduje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite na radu.

Ovlaštenja u Federaciji BiH:

  • Izvođenje radova

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja i to: izvođenje donjeg i gornjeg stroja saobraćajnica iz oblasti niskogradnje, izvođenje vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacija iz oblasti niskogradnje, izvođenje građevinsko-zanatskih radova iz oblasti visokogradnje, izvođenje KGH instalacija iz oblasti visokogradnje, izvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije iz oblasti visokogradnje.

  • Izrada projektne dokumentacije

Rješenje za obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja i to: niskogradnja (izrada projekata saobraćajnica), visokogradnja (izrada projekata konstruktivnog dijela Glavnog projekta, izrada projekata mašinskog (KGH) dijela Glavnog projekta, izrada hidrotehničkog (ViK) dijela Glavnog projekta) i hidrogradnja (izrada projekata vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije).

  • Vodni akt “A” lista

Radis d.o.o. I. Sarajevo daje ovlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu kojih se izdaju vodni akti za složene vodne objekte.

Energetska Efikasnost:

  • Firma posjeduje licence za energetski pregled zgrada.
POZOVITE NAS
+387 65 885 760