ORGANIZACIONA ŠEMA

Radis d.o.o.

Organizaciona Šema.

"RADIS" D.O.O. sa sjedištem u Istočnom Sarajevu, u tri i po decenije poslovanja važi za ozbiljno Društvo koje je dostojan konkurent na tržištu građevinske industrije, sa ciljem kontinuiranog razvoja u oblasti građevinarstva. Naše dugogodišnje iskustvo, kadrovski potencijal, savremena oprema i tehnička sredstva, omogućavaju nam da ponudimo kvalitetne stručne usluge u domenu svoje djelatnosti. S obzirom na stručno osoblje i reference, može se reći da je "RADIS" D.O.O. jedna od vodećih domaćih izvođačkih, projektantskih i firmi za nadzor, sa svim potrebnim licencama. Tehničko osoblje pojedinačno posjeduje i licence za reviziju tehničke dokumentacije (konstruktivna, hidro, elektro i mašinska faza). Firma posjeduje vlastiti vozni park koji omogućava veću mobilnost i uspješnost u radu, kao i kvalitetnu računarsku opremu koja obezbjeđuje podršku aktivnostima u svim oblastima rada.
Povjerenje u poslovnom smislu stičemo jer sadašnjim i budućim klijentima možemo sa sigurnošću iskazati spremnost da sve radove, iz oblasti kojom se bavimo, izvodimo kvalitetno i na vrijeme, a uz poštovanje zakona i propisa. Naši planovi su vezani za budući razvoj preduzeća i učešće na javnim tenderima u zemljama regiona i šire.

POZOVITE NAS
+387 65 885 760