SEKTOR ZA ENERGETIKU

Sektor za energetiku u okviru “RADIS” D.O.O. radi poslove iz oblasti:

– Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje, hidrogradnje, niskogradnje, elektroenergetske objekte za proizvodnju, transformaciju, prenos i distribuciju električne energije i telekomunikacione objekte.
– Izvođenje radova za objekte visokogradnje, hidrogradnje, niskogradnje, elektroenergetske objekte za proizvodnju, transformaciju, prenos i distribuciju električne energije i telekomunikacione objekte
– Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekata

POZOVITE NAS
+387 65 885 760