SEKTOR ZA HIDROTEHNIKU

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

– Projekat MHE “OTESA” BO-2 na rijeci Otesa, opština Foča
– Projekat: MHE “Novaković”
– Glavni projekat za izgradnju MHE “Govza, BG-3 PALEŽ”
– Izgradnja objekata za PET recikliranje u Johovcu, Doboj
– Glavni projekat vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije u krugu fabrike za proizvodnju fero legura
– Dopuna dijela projekta izgradnja sekundarne kanalizacione mreže sa priključnim šahtovima u naslju Stočna pijaca 1, Knjiga 6A

NADZOR

– Usluga nadzora na izgradnji “Gradskog sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Banjaluci”

IZVOĐENJE RADOVA

– Izgradnja regionalnog vodovodnog sistema “Banjica” Banja Luka
– Izgradnja vodovodnog sistema Zvornik Sjever
– Sistem vještačkog pravljenja snijega na Jahorini
– Izgradnja obodnih kanala – deponija Ramići Banja Luka
– Izgradnja distributivnog cjevovoda podsistem “Vulini” – vodovodni sistem Banjica
– Izgradnja objekta VODOZAHVAT na MHE OTEŠA u Opštini Foča
– Izgradnji vodovodne mreže u naselju Dragočaj
– Izgradnja vodoopskrbe u općini Stolac
– Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnog sistema u Vlasenici, BiH
– Izgradnja vodovoda za naselje “Tomino brdo” Istočno Sarajevo
– Izgradnja fekalnog kolektora u naselju Donji Miljevići i Prljevo brdo u opštini Istočno Novo Sarajevo
– Izgradnja objekta MHE Kordići na rijeci Bunti, općina Gračanica
– Izgradnja sekundarnog kraka podsistem “Kola Rekavica” – vodovodni sistem Banjica
– Izgradnja vodovoda, opština Trnovo
– Izgradnja vodovoda, opština Istočni Stari Grad
– Izgradnja vodovoda Vlasenica – Podcrkvine
– Izgradnja kanalizacione mreže “Rajski do”, Trnovo
– Izvođenje radova na uređenju rijeke “Tilava”, Istočno Sarajevo
– Izgradnja vodovodnog sistema “Tilava”, Istočno Sarajevo
– Izgradnja “MALE HIDROELEKTRANE GOVZA-1” JELEČ, OPŠTINA FOČA
– Projekat snabdjevanja vodom i kanlizacijom u gradu Trebinje

POZOVITE NAS
+387 65 885 760