SEKTOR ZA HIDROTEHNIKU

Djelatnost Sektora za hidrotehniku odvija se u skladu sa pozitivnim propisima, podzakonskim, tehničkim propisima, normativima i standardima, te drugim aktima koji su na snazi u BiH. Sektor se koristi Zakonima o vodama i ostalom stručnom literaturom.

Na polju hidrotehnike “RADIS” D.O.O. je stručno i tehnološki osposobljen za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i rehabilitaciji: vodozahvata, magistralnih vodova (cjevovoda), dovodnih hidrotehničkih tunela, nadzemnih i podzemnih cjevovoda, strojara, pumpnih stanica, rezervoara, prečistaća otpadnih voda, kanala za navodnjavanje, regulaciji rijeka i potoka.

Poslovi sa kojima se svakodenvno susrećemo u ovom sektoru su: izrada tehničke dokumentacije, nadzor nad izvođenjem, tehnički prijemi i dr.

Projekat: Konsultantske usluge i nadzor  na projektu

POZOVITE NAS
+387 65 885 760