SEKTOR ZA MAŠINSTVO

TEHNIČKI PRIJEM

– Rekonstrukcija sistema stvaranja vakuuma i zamjena opreme na postrojenju 31 u krugu rafinerije nafte, Brod

IZVOĐENJE RADOVA

– Radovi na sanaciji i adaptaciji objekta u ulici Maršala Tita 9A
– Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnog sistema u Vlasenici, BiH
– Izgradnja vodovodnog sistema Zvornik Sjever
– Izgradnja “MALE HIDROELEKTRANE GOVZA-1” JELEČ, OPŠTINA FOČA
– Izgradnja objekta MHE Kordići na rijeci Bunti, općina Gračanica
– Izgradnja vodovodnog sistema “Tilava”, Istočno Sarajevo
– Izgradnja sekundarnog kraka podsistem “Kola Rekavica” – vodovodni sistem Banjica

POZOVITE NAS
+387 65 885 760