SEKTOR ZA NISKOGRADNJU

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

– Priprema glavnog projekta i relevantnih elaborata autoputa dionice koridora VC (EuropeAid/134411-DH-SER-BA)

REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

– Glavni projekat regionalnog puta Nevesinje – I.Mostar
– Usluga Izrade glavnog projekta rekonstrukcije mosta broj 205 preko Majevičkog kanala na magistralnom putu M-14
– Usluge Izrade projekta za “Rješavanje odvodnje vode sa kolovoza magistralnog puta M-4, dionica Čelinac – Kotor Varoš, na potezu od km 18+220 do km 18+400”
– Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko rijeke Drinjače u Kladnju, općina Kladanj
– Glavni projekat mosta preko rijeke Drinjače u naselju Brateljevići, općina Kladanj
– Glavni projekat mosta preko rijeke Gostelje na putu za naselje Tarevo, općina Kladanj
– Glavni projekat saobraćajnice (I faza saobraćajnice istočna – zapadna kapija, u dužini cca 450 m)

TEHNIČKI PRIJEM

– Pregled izvedenih radova na rekonstrukciji i modernizaciji saobraćajnice ulice Carice Milice,Istočna Ilidža

IZVOĐENJE RADOVA

– Izgradnja gradskog parka, Opština Istočno Novo Sarajevo
– Izgradnja parking prostora i pristupne saobraćajnice u bloku 1, ulica Hilandarska, opština Istočno Novo Sarajevo
– Vanjsko uređenje oko objekta Administrativnog centra Grada Istočno Sarajevo
– Izvođenje radova na izgradnji II faze objekta SIPA Istočno Novo Sarajevo – vanjsko uređenje oko objekta sa pratećim servisnim objektima, saobraćajnim površinama, zaštitnom ogradom i ulazima na lokalitetu Lukavica – Istočno Novo Sarajevo

POZOVITE NAS
+387 65 885 760