USLUGE/DJELATNOSTI

PROJEKTOVANJE

– Projektovanje radova na objektima visokogradnje
– Projektovanje radova hidrotehničkih objekata (vodovod i kanalizacija)
– Projektovanje radova na objektima niskogradnje (saobraćajnice)
– Projektovanje u oblasti energetike (hidrocentrale)
– Projektovanje vanjskog uređenja
– Projektovanje radova mašinskih instalacija
– Projektovanje radova za instalacije jake struje

IZVOĐENJE RADOVA

– Izvođenje radova na objektima visokogradnje
– Izvođenje radova hidrotehničkih objekata (vodovod i kanalizacija)
– Izvođenje radova na objektima niskogradnje (saobraćajnice)
– Izvođenje u oblasti energetike (hidrocentrale)
– Izvođenje radova na odlagalištima komunalnog i drugog otpada
– Izvođenje radova mašinskih instalacija

TEHNIČKI PRIJEM

– Tehnički prijemi objekata za sve faze radova u građevinarstu

ENERGETSKA EFIKASNOST OBJEKATA U VISOKOGRADNJI

– Energetski pregledi objekata i Izrada eleborata energetske efikasnosti

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

– Izrada Prostornih planova, Urbanističkih planova, Zoning planova, Regulacionih planova, Stručnih mišljenja i UTU

STRUČNI NADZOR

– Stručni nadzor nad izvođenjem objekata visokogradnje
– Stručni nadzor nad izvođenjem objekata hidrogradnje
– Stručni nadzor nad izvođenjem objekata niskogradnje
– Stručni nadzor nad izvođenjem elekto radova
– Stručni nadzor nad izvođenjem radova mašinskih instalacija

SAVJETODAVNE USLUGE

– Savjetodavne usluge pri projektovanju i izvođenju konstrukcija
– Savjetodavne usluge pri projektovanju i izvođenju hidrotehničkih objekata i objekata MHE
– Tenderska dokumentacija i analiza ponuda
– Konsultantske usluge pri izradi prethodnih studija opravdanosti
– Konsultantske usluge za izradu studija izvodljivosti
– Konsultantske usluge pri izvođenju građevinskih radova
– Konsultantske usluge pri nadzoru nad izgradnjom u građevinarstvu
– Konsultantske usluge pri izradi prostorno planske dokumentacije

POZOVITE NAS
+387 65 885 760